Domänhantering

DNS-inställningar
Om ni vill använda en egen domän så är det första ni behöver gör är att kontakta er domänägare och lägga in dessa DNS-inställningar: CNAME: peka.idrotto...
Fre, 8 sep., 2017 at 12:24 PM
Domän för arbetsrum
1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida. 2. Klicka på "Domänhantering" i toppmenyn. 3. Klicka på "Arbetsrum" i vänstermenyn.  ...
Mån, 10 dec., 2018 at 12:40 PM
Logg för domänhantering
Ibland kan man behöva se vem som gjorde en ändring, när ändringen gjordes eller vilken typ av ändring det var. För att se detta, gör enligt följande:  1...
Mån, 10 dec., 2018 at 1:31 PM
Lägg till certifikat
1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida. 2. Klicka på "Domänhantering" i toppmenyn. 3. Klicka på "Certifikat" i vänstermenyn.  ...
Mån, 10 dec., 2018 at 1:59 PM
Lägg till domän
För att kunna administrera föreningens domäner på IdrottOnline så behöver man ha rollen ”Huvudadministratör”. Inne i domänhanteringen kan du lägga in en ege...
Mån, 10 dec., 2018 at 4:13 PM
Lägg till domän på arbetsrum
1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida. 2. Klicka på "Domänhantering" i toppmenyn. 3. Klicka på "Arbetsrum" i vänstermenyn. ...
Mån, 10 dec., 2018 at 4:11 PM
Lägg till snabbadress för arbetsrum
1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida. 2. Klicka på "Domänhantering" i toppmenyn. 3. Klicka på "Arbetsrum" i vänstermenyn. ...
Mån, 10 dec., 2018 at 4:29 PM
Ta bort domän
1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida. 2. Klicka på "Domänhantering" i toppmenyn. 3. Klicka på "Start" i vänstermenyn.  4...
Mån, 10 dec., 2018 at 4:17 PM
Ta bort domän på arbetsrum
1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida. 2. Klicka på "Domänhantering" i toppmenyn. 3. Klicka på "Arbetsrum" i vänstermenyn. ...
Mån, 10 dec., 2018 at 12:42 PM
Ta bort snabbadress på arbetsrum
1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida. 2. Klicka på "Domänhantering" i toppmenyn. 3. Klicka på "Arbetsrum" i vänstermenyn. ...
Mån, 10 dec., 2018 at 4:32 PM