Om du inte har skapat avgifter med medlemsurval måste du först tilldela avgifterna till dina medlemmar under fliken "Skapa utskick" då endast tilldelade avgifter kan skickas till medlemmarna för betalning. 


1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida.

2. Klicka på "Avgifter" i toppmenyn. 

3. Klicka på "Skapa utskick" i vänstermenyn. 


4. Klicka på "Hantera manuella tillägg".


5. Välj vilken avgift som du vill tilldela.

6. Välj därefter vilka medlemmar som ska tilldelas avgiften genom att söka fram de i fältet vid "Person".

7. Klicka på "Lägg till".


8. Personerna visas sedan under "Valda personer".

9. Klicka därefter på "Spara".