För att kunna närvaroregistrera i appen så behöver man vara gruppadmin för de grupper man ska registrera samt ha en aktivitetsledarroll, t.ex. "LOK-ledare".