Först måste man logga in och välja funktion,sedan söka fram utbildningen och därefter följer man stegen nedan. 


1. Klicka på utbildningen.

2. Stå under fliken ”Deltagare”

3. Klicka på deltagaren vars information du vill se/ändra.


4. Här visas nu deltagarens information. För att ändra information, klicka på symbolen bestående av en penna.


5. Ändra eller skriv information i fälten.

6. Klicka på ”Spara” när ni gjort önskade ändringar.