Först måste man logga in och välja funktion,sedan söka fram utbildningen och därefter följer man stegen nedan. 


1. Klicka på utbildningen.

2. Stå under fliken ”Deltagare”

3. Klicka på symbolen bestående av en person och ett krysstecken.


4. Markera personen/personerna som man önskar ta bort genom att klicka i boxen längst till höger om respektive person.

5. Vill man markera samtliga personer från tillfället, klicka på markeringsboxen högst upp till höger.

6. Klicka på ”Ta bort”.