Först måste man logga in och välja funktion,sedan söka fram utbildningen och därefter följer man stegen nedan. 


1. Klicka på utbildningen.

2. Stå under fliken ”Info”.

3. Klicka på tillfället som du önskar ta bort.


4. Klicka på ”Ta bort”.