Först måste man logga in och välja funktion,sedan söka fram tillfället och därefter följer man stegen nedan. 


1. Klicka på tillfället.

2. Per automatik kommer samtliga deltagare stå markerade som närvarande.

3. Skulle en person vara frånvarande, bocka ur boxen längst till höger om personen.

4. Klicka på ”Spara närvaro”.


Personer som har en markering av en grön bock är markerade som närvarande på tillfället. 

Personer som inte har en markering i boxen längst till höger står som ej närvarande på tillfället.