Först måste man logga in och välja organisation samt öppna en grupp, därefter följer man stegen nedan. 


1. Klicka på fliken "Deltagare".

2. För att ta bort en person från gruppen, klicka på symbolen bestående av en person och ett krysstecken.


3. Markera personen/personerna som man önskar ta bort genom att klicka i boxen längst till höger om respektive person.

4. Vill man markera samtliga personer i gruppen, klicka på markeringsboxen högst upp till höger.

5. Klicka på ”Ta bort”.