Först måste man logga in och välja organisation samt öppna en grupp, därefter följer man stegen nedan. 


1. Under fliken ”Deltagare” ser man gruppens medlemmar.


2. Genom att klicka på en deltagare så ser man information om personen, så som födelsedatum, IdrottsID, telefonnummer etc.

3. Vill man ändra en gruppmedlems medlemsinformation, klicka på pennan uppe till höger på skärmen.


4. Genomför önskade ändringar och klicka därefter på ”Spara” längst ner på skärmen.