Som ett led i Riksidrottsförbundets arbete med anpassningar till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer vi som ett första steg med start den 22 augusti att successivt införa nya funktioner inom IdrottOnline. Dessa anpassningar genomförs för att leva upp till de nya kraven kring behandling av personuppgifter som den nya dataskyddsförordningen innebär. Arbetet med att säkerställa att Idrottonline lever upp till dessa krav kommer fortsätta under hela 2017 samt början av 2018.

 

De förändringar som lanseras den 22 augusti innefattar funktionalitet för föreningar att, om det är förenligt med föreningens syfte med sitt medlemsregister, välja att kunna visa och/eller dela personuppgifter med sitt Specialidrottsförbund (SF). Den nya funktionaliteten kommer innefatta valen "Nej"(default), "Endast läsa" samt "Läs och ändra".


För att ändra inställningen gör enligt följande: 


1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida. 

2. Klicka på "Administration" i toppmenyn. 

3. Klicka på "Inställningar" i vänstermenyn.

4. Här kan man nu ändra inställningen. 


Markera "Nej" (standardinställning) för att hindra respektive idrottsförbund att på något sätt ta del av personuppgifter för de personer i föreningens medlemsregister som är aktiva i den aktuella idrotten. Det aktuella förbundet får då inom IdrottOnline Administration inte möjlighet att söka fram, se, redigera eller exportera personuppgifter i och med att "Nej" är markerat. Notera att förbundet trots detta val kan få tillgång till personuppgifter om föreningen valt att dela dessa via andra applikationer t.ex. licensmodulen eller aktiverad integration.


Markera "Endast läsa" för att tillåta respektive idrottsförbund att läsa personuppgifterna för de personer i föreningens medlemsregister som är aktiva i den aktuella idrotten. Det aktuella förbundet får då inom IdrottOnline Administration möjlighet att läsa personuppgifter, exklusive personnummer, för de medlemmar som är markerade som aktiv i idrott och kan då se och exportera dessa uppgifter i och med att "Endast läsa" är markerat.


Markera "Läs och ändra” för att tillåta respektive idrottsförbund att uppdatera personuppgifterna för de personer i föreningens medlemsregister som är aktiva i den aktuella idrotten. Det aktuella förbundet får då inom IdrottOnline Administration tillgång till personuppgifter, inklusive personnummer, för de medlemmar som är markerade som aktiv i idrott och kan då uppdatera och exportera personuppgifter i och med att "Läs och ändra" är markerat.
Vill du läsa mera om de nya direktiven så finns det under Datainspektionens hemsida.

På svenskidrott.se kan ni läsa mer om GDPR, http://www.svenskidrott.se/administrativtstod/dataskyddsforordningengdpr-vadardet.