Det är endast IdrottOnline-supporten som kan lägga till och ta bort en huvudadministratör.


Önskar ni byta, lägga till eller ta bort en huvudadministratör tar ni kontakt med supporten. Se då till att ha personen/personernas personnummer, namn och e-postadress tillhanda. Det är möjligt att ha flera huvudadministratörer.

Observera att IdrottOnline-supporten antingen behöver få ta del av ett styrelseprotokoll där ändringarna står med eller att ändringarna styrks av en styrelsemedlem. Detta kan ni bifoga i e-postmeddelandet som ni skickar in.


Informationen skickar ni till support@idrottonline.se.