Roller och behörigheter

Här nedan kan du se vilka roller som ger vilka behörigheter


- Administratör Hemsida

Redigerarläget

Aktivitetsmodulen

 

- LOK-Ledare

Närvaroregistrering i APP

Närvaroregistrering i LOK-modulen

Aktivitetsmodulen

 

- Gruppadministratör

Närvaroregistrering i APP

Aktivitetsmodulen

 

- Huvudadministratör

Administration

Redigerarläget

Gräsroten registrering

Godkänna medlem

 

- Idrottsmedelsansvarig firmatecknare

Skicka in Idrottsmedelsansökan

Skicka in Anläggningsbidrag

 

- Kassör

Skicka in LOK-stödsansökan

Skicka in Idrottsmedelsansökan

Skicka in Anläggningsbidrag

Aktivitetsmodulen

 

- Klubbadministratör

Administrationsmodulen

Aktivitetsmodulen

Gräsroten registrering (om man även har tillgång till redigerarläget)

Godkänna medlem

 

- LOK-stödsansvarig firmatecknare

Skicka in LOK-stödsansökan

Aktivitetsmodulen

 

- Ordförande

Skicka in LOK-stödsansökan

Skicka in Idrottsmedelsansökan

Skicka in Anläggningsbidrag

Aktivitetsmodulen

 

- Redaktör Hemsida

Redigerarläget (kan dock ej ändra design och struktur)

 

- Utbildningsansvarig förening/förbund

Utbildningsmodulen

 

 

Här nedan kan du se vilken roll du behöver för vilka behörigheter


- Administrationsmodulen

Huvudadministratör

Klubbadministratör

 

- Aktivitetsmodulen

Administratör Hemsida

Aktivitetsledare

Kassör

Klubbadministratör

LOK-stödsansvarig

Ordförande

 

- Gräsroten registrering

Huvudadministratör

Klubbadministratör (måste dock även ha tillgång till redigerarläget)


- Hantera licenser

Huvudadministratör

Klubbadministratör

 

- Närvaroregistrering i APP

Aktivitetsledare + Gruppadministratör

 

- Närvaroregistrering i LOK-modulen

Aktivitetsledare

 

- Redigerarläget

Huvudadministratör

Redaktör Hemsida (kan dock ej ändra design och struktur)

 

- Skicka in Anläggningsbidrag

Idrottslyftsansvarig

Kassör

Ordförande

 

- Skicka in Idrottsmedelsansökan

Idrottslyftsansvarig

Ordförande

Kassör 

 

- Skicka in LOK-stödsansökan

Kassör

LOK-stödsansvarig firmatecknare

Ordförande

 

- Skicka in årsrapporten
Huvudadministratör
Klubbadministratör

 

- Utbildningsmodulen

Utbildningsansvarig förening/förbund


- Utbildning/lärgrupper i APP

Utbildningsansvarig förening/förbund

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.