1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida.

2. Klicka på "Administration" i toppmenyn.

3. Klicka på "Personer" i vänstermenyn.


4. Klicka på "Lägg till medlem" till höger på sidan.


Man kan lägga till en utländsk person med både fullständigt och ofullständigt personnummer. Detta för att man ska kunna fylla i fullständiga personnummer på personer som är bokförda i annat land än Sverige men ändå har ett svenskt personnummer. 


5. Om man har en utländsk medlem som endast har födelsedatum (alltså inget personnumret) så fyller man i födelsedatumet och bockar sedan i rutorna "Ofullständigt personnummer" och "Utländsk person". Uppgifter så som namn och adress fyller man i manuellt och man behöver även välja en nationalitet.

6. Om man bara kryssar i "Utländsk person" så förväntas man även skriva i de fyra sista siffrorna i personnumret, detta använder man om en person med svenskt personnummer är bokförd i annat land. Uppgifter så som namn och adress fyller man i manuellt och man behöver även välja en nationalitet.

7. Klicka på "Nästa" när du fyllt i uppgifterna.


Det krävs alltså alltid minst ett födelsedatum, och det är först efter att man fyllt i födelsedatumet som man får möjligheten att välja om personnumret ska vara ofullständigt samt om personen är utländsk. 


8. Här kan man nu lägga till information så som telefonnummer, e-postadress och även skicka ut inloggningsuppgifter. 

9. Klicka på "Spara". Medlemmen är nu tillagd.