Arbeta med projekt i Epi

Lägg till innehåll i ett projekt
1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida. 2. Klicka på "Redigeraläge" i välkomstrutan som visas.  3. Öppna navigationsfönstret.  ...
Tors, 31 Aug, 2017 at 2:12 PM
Publicera projektinnehåll
1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida. 2. Klicka på "Redigeraläge" i välkomstrutan som visas.  3. Klicka på "Översikt" ...
Tors, 31 Aug, 2017 at 2:14 PM
Skapa ett projekt
Funktionen projekt i EpiServer ger redaktörer möjlighet att jobba med ett antal sidor som ska publiceras först vid ett senare tillfälle. 1. Logga in på ...
Tors, 31 Aug, 2017 at 2:10 PM
Ta bort innehåll från projekt
1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida. 2. Klicka på "Redigeraläge" i välkomstrutan som visas.  3. Klicka på "Översikt" ...
Tors, 31 Aug, 2017 at 2:16 PM
Ta bort ett projekt
1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida. 2. Klicka på "Redigeraläge" i välkomstrutan som visas.  3. Klicka på menyknappen till höge...
Tors, 31 Aug, 2017 at 2:19 PM