Aktiviteter

Aktivitetstyper i visningskalendern
För att välja vilka aktivitetstyper som ska visas i visningskalendern, gå in i redigerarläget och klicka dig in på visningskalendern under "Alla e...
Mån, 7 Nov, 2016 at 2:25 PM
Exportera aktiviteter från IdrottOnline till en extern kalender
Det finns möjligheten att prenumerera på aktiviteter från en IdrottOnline-kalender till en extern kalender, till exempel på en iPhone, Android, Google e...
Mån, 7 Nov, 2016 at 2:25 PM
Förvalda aktivitetstyper i kalendern
För att ha en förvald aktivitetstyp i en kalender, gå in i aktivitetsmodulen genom att klicka på "Aktivitet" i toppmenyn. Klicka därefter på ”K...
Mån, 7 Nov, 2016 at 2:26 PM
Förvalda grupper i en kalender
För att lägga till en grupp som förvald i en kalender, gå in i aktivitetsmodulen genom att klicka på "Aktivitet" i toppmenyn. Klicka därefter p...
Mån, 7 Nov, 2016 at 2:26 PM
Importera aktiviteter från tävlingssystem
För att importera aktiviteter, gå in i aktivitetsmodulen genom att klicka på "Aktivitet" i toppmenyn. Klicka därefter på ”Kalendrar” i vänsterme...
Mån, 7 Nov, 2016 at 2:27 PM
Redigera/Ta bort aktivitet
För att redigera eller ta bort en aktivitet, gå in i aktivitetsmodulen genom att klicka på "Aktivitet" i toppmenyn. Klicka därefter på ”Kalendr...
Mån, 7 Nov, 2016 at 2:28 PM
Registrera grupp
Man kan närvaroregistrera flera aktiviteter för en grupp under ett intervall (välj mellan 1, 2, 3 eller 4 veckor). För att göra detta klicka på "Ak...
Mån, 7 Nov, 2016 at 2:30 PM
Skapa aktivitet
För att skapa en ny aktivitet, gå in i aktivitetsmodulen genom att klicka på "Aktivitet" i toppmenyn. Klicka därefter på ”Kalendrar” i vänsterme...
Mån, 7 Nov, 2016 at 2:31 PM
Skicka ut kallelser
För att skicka ut en kallelse till en aktivitet, gå in i aktivitetsmodulen genom att klicka på "Aktivitet" i toppmenyn. Klicka därefter på ”Kal...
Mån, 7 Nov, 2016 at 2:31 PM
Söka fram en eller flera aktiviteter
För att söka fram en aktivitet, gå in i aktivitetsmodulen genom att klicka på "Aktivitet" i toppmenyn. Klicka därefter på ”Sök aktiviteter” i vä...
Mån, 7 Nov, 2016 at 2:32 PM