Till varje grupp (avgift) behöver man koppla en fakturamall.


1. Klicka på "Kundfakturering" och sedan "Gruppfakturering" i Speedledger.

2. Klicka på "Ny fakturamall". 

3. Namnge mallen. 

4. Koppla mallen till en grupp (avgift).
5. Välj om det ska vara en faktura eller en avi.
6. Ange benämning, antal och A-pris i en fakturarad. 

7. Klicka på "Spara".

8. Bocka därefter i vilken/vilka fakturamallar du önskar fakturera.

9. Markera om du vill fakturera samtliga medlemmar eller endast de som tillkommit i gruppen (avgiften) och som ännu inte fakturerats. 

10. Ange ett fakturadatum, ett förfallodatum och eventuell meddelandetext.
11. Om en medlem finns i flera valda faktureringsgrupper får medlemmen en gemensam faktura på alla sina avgifter.  

12. Slutligen trycker du på knappen ”Skapa fakturor av valda mallar”.  


När avgiften är betald så behöver ingen manuell markering under "Avgifter" och sedan "Betalstatus" i IdrottOnline att göras. Betalstatusen ändras automatiskt till "Betald" i IdrottOnline när betalningen inkommit.