1. Klicka på "Kundfakturering” och sedan ”Kundregister” i Speedledger.

2. Klicka på knappen "RF IdrottOnline" för att importera medlemmar från IdrottOnline.

3. Föreningens medlemmar går nu att hitta under "Kundfakturering" och sedan "Kundregister".
4. Observera att all hantering av medlemmar, som exempelvis byte av adress eller avgift, ska alltid ske i IdrottOnline och inte i Speedledger. 


Grupper

Efter att att man importerat medlemmarna kommer varje avgift i IdrottOnline att bli en grupp i Speedledger.

1. Klicka på ”Kundfakturering” och sedan ”Grupper”.

2. Här kan du nu se de grupper (avgifter) som synkroniserats från IdrottOnline till Speedledger.

3. Här ser man även vilka medlemmar som finns kopplade till respektive grupp (avgift).