Om du valt "Inget (manuell tilldelning)" fortsätt läs från steg 1, annars fortsätt till lösningen "Skicka ut manuell avgift". 


1. Klicka på "Underlag (tilldela) " i vänstermenyn.2. Klicka på "Tilldela avgift".


3. Välj vilka medlemmar som ska tilldelas avgift. Välj sedan vilken avgift som du vill använda. 

4. Klicka därefter på "Tilldela".