1. När utskicket skett kommer mottagarna kunna se sina avgifter i sin varukorg när de loggat in på IdrottOnline.

2. Klicka på varukorgen till vänster om personens namn.
3. Klicka på "Gå till betalning".


4. Betala avgiften enligt anvisningarna. 

5. När medlemmen betalat sin avgift via varukorgen kommer det automatiskt markeras i avgiftshanteringen att avgiften är betald. Ingen manuell markering måste göras av föreningen.


Inbetalning från Pay-Ex sker normalt inom 6-12 dagar till det Bank- eller Plusgirot som föreningen angivit. Ett mejl skickas då i första hand till kassören och i andra hand till ordföranden när en utbetalning har gjorts från PayEx till föreningen.