Klicka på "LOK-manual" nedan för att länkas vidare till föreningsmanualen för närvaroregistrering och ansökan om LOK-stöd. 


Möjligheten att registrera via SMS är inte längre tillgängligt sedan den 1 juli 2017, istället hänvisar vi till vår nya app där man smidigt kan närvaroregistrera aktiviteter och utbildningar från sin mobiltelefon. För mer information om detta, se följande länk: http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/lok-stod/Narvaroregistrering/narvaroregistreramedmobiltelefon/.


LOK-manual