Om du inte har skapat avgifter med medlemsurval måste du först tilldela avgifterna till dina medlemmar under fliken "Underlag (tilldela)" då endast tilldelade avgifter kan skickas till medlemmarna för betalning. Om du inte tilldelat avgiften via ett medlemsurval, gå igenom stegen nedan. Om du har tilldelat avgiften via ett medlemsurval, gå vidare till delen "Ny betalning". 


1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida.


2. Klicka  på "Avgifter" i toppmenyn.

3. Klicka på "Underlag (tilldela) " i vänstermenyn.4. Klicka på "Tilldela avgift".


5. Välj vilka medlemmar som ska tilldelas avgift. Välj sedan vilken avgift som du vill använda. 

6. Klicka därefter på "Tilldela".