För att radera ett arbetsrum kontaktar man IdrottOnline-supporten via support@idrottonline.se.

Uppge namn på arbetsrummet, sid-ID samt Grupp-ID. Se till att ha tömt alla mappar på bilder och dokument innan begäran utförs.

Ett arbetsrum som tas bort kan inte senare inte återställas igen.