1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida.


2. Klicka på "Aktivitet" i toppmenyn.

3. Klicka på "Statistik" i vänstermenyn.

4. Klicka på "Gruppstatistik" i vänstermenyn.


5. Här ser man statistik över valda grupper inom den angivna tiden. Statistiken är baserad på information i från aktivitetsmodulen och närvarorapporteringen. 

6. Börja med att välja ett datumintervall som man önskar få fram statistik mellan. 

7. Välj sedan grupp/grupper som man önskar få fram statistik för. Lämnas fältet tomt så visas samtliga grupper sammanslagna. 

8. Därefter väljer man om det ska visa alla aktiviteter, godkända LOK-stödsaktiviteter eller inte godkända LOK-stödsaktiviteter. 

9. När man gjort sina val klickar man på "Visa statistik".  


10. Under fliken "Gruppens aktiviteter" så ser man datum och närvaro för respektive aktivitet under datumintervallet man valt. 


11. Under fliken "Närvaro per deltagare" ser man närvaron för respektive deltagare på aktiviteter under datumintervallet man valt.


12. Under fliken "Aktivitetstyp per medlem" visar vilka olika aktivitetstyper respektive deltagare har varit närvarande eller frånvarande på under datumintervallet man valt. 


13. Under fliken "Visa översikt" visas en översikt på vilka aktiviteter under vilka dagar som en deltagare varit närvarande på.
14. Vill man exportera statistiken från "Visa översikt" till Excel så klickar man på "Exportera till Excel".