1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida.


2. Klicka på "Aktivitet" i toppmenyn.

3. Klicka på "Statistik" i vänstermenyn.

4. Klicka på "Övergripande statistik" i vänstermenyn.


5. Här ser man statistik över alla grupper för valda idrotten/idrotterna inom den angivna tiden. Statistiken är baserad på information i från aktivitetsmodulen och närvarorapporteringen. 

6. Börja med att välja ett datumintervall som man önskar få fram statistik mellan. 

7. Välj sedan idrott/idrotter som man önskar få fram statistik för. Lämnas fältet tomt så visas samtliga idrotter. 

8. Därefter väljer man om det ska visa alla aktiviteter, godkända LOK-stödsaktiviteter eller inte godkända LOK-stödsaktiviteter. 

9. När man gjort sina val klickar man på "Visa statistik".  


10. Längre ner visas sökresultatet.

11. Vill man exportera statistik till Excel så klickar man på "Exportera till Excel".