1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida.


2. Klicka på "Aktivitet" i toppmenyn.

3. Klicka på "Kalendrar" i vänstermenyn.Är aktiviteten skapad sedan tidigare gör du enligt följande: 


1. Klicka på kalendern som aktiviteten du önskar skicka en kallelse för ligger i.

2. Klicka på aktiviteten. Klicka därefter på "Ändra". Är aktiviteten inte skapad sedan tidigare gör du enligt följande: 


1. Klicka på kalendern som du önskar skapa en aktivitet i. 

2. Klicka på "Ny aktivitet".


3. Obligatoriska fält att fylla i är aktivitetstyp, namn, aktivitetens datum samt aktivitetens starttid. Ska aktiviteten närvaroregistreras så kommer man även behöva ange en plats och en sluttid för att kunna spara närvaron på aktiviteten. Per automatik är det valt att aktiviteterna ska närvaroregistrerar, ska aktiviteten inte närvaroregistreras så bockar man ur den rutan. När aktiviteten är öppnad/skapad så gör du enligt följande: 


1. Klicka på fliken "Deltagare".

2. Om inga deltagare finns med på aktiviteten genom förvalda grupper eller ledare så lägger man manuellt till deltagare under "Deltagare". Vill man lägga till en deltagare så söker man fram personen/personerna i fältet "Person" och klickar därefter på "Lägg till". Man kan även lägga till alla medlemmar i en grupp, då söker man fram gruppen/grupperna i fältet "Grupp" och klickar därefter på "Lägg till". Finns inte personen med i medlemsregistret sedan tidigare så kan man skapa personen och lägga till den direkt i aktiviteten genom att klicka på "Skapa ny person".
3. Vill man ta bort en deltagare från en aktivitet så klickar man på papperskorgen till höger om deltagarens namn. 


4. När korrekt deltagare är tillagda på aktiviteten klicka på fliken "Kallelser" under "Deltagare".

5. Klicka sedan på knappen "Lägg till kallelse".


6. Rubriken i kallelsen skapas automatisk och kan inte ändras. Rubriken är "Kallelse till *aktivitetens namn*, *datum* kl *starttid*".
7. Man lägger sedan till en beskrivning i fritextfältet.


8. Man anger ett eventuellt sista svarsdatum i datumfältet. 

9. Man väljer vilka svarsalternativ som ska finnas för kallelsen. Som standard är det "Ja/Nej" men man kan ändra till "Ja/Nej/Kanske".


10. Man väljer om kommentarsfältet är obligatoriskt eller inte när en deltagare svarar "Nej". Som standard är rutan inte markerad och kommentarsfältet är alltså inte ett obligatoriskt fält om man svarar "Nej" på kallelsen.

11. Man väljer om kallelse även ska skickas till eventuell målsman. Som standard är rutan markerad och kallelsen kommer då alltså även skickas till eventuell målsman.


12. Längre ner på sidan så ser man deltagarna i en lista. 


13. Har en personen ingen e-postadress angiven i IdrottOnline så kan inte kallelse skickas ut till deltagaren. Man ser detta genom den röda varningstriangeln, att det inte går att markera rutan framför deltagarens namn samt att det inte finns någon e-postadress i fältet för "Skickas till". 


14. Ska kallelsen även skickas till målsman för deltagare så ser man målsmannens e-postadress i kursivstil.
15. Deltagare som står med fetstil är markerade som ledare.


16. Om en deltagare inte ska ha kallelse så avmarkera deltagaren i listan.


17. När man har skrivit kallelsen, valt inställningar och valt vilka deltagare som ska få kallelsen klickar man på "OK". 


18. Kallelsen är ännu inte skickad. För att skicka kallelsen så behöver man spara aktiviteten.
Vill man ändra kallelsen klicka man på "Ändra den tillagda kallelsen". Genom att klicka på "Spara" så kommer aktiviteten sparas och kallelsen att skickas.