1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida.


2. Klicka på "Aktivitet" i toppmenyn.

3. Klicka på "Kalendrar" i vänstermenyn.


4. Klicka på kalendern som du önskar skapa en aktivitet i. 

5. Klicka på "Ny aktivitet".


6. Obligatoriska fält att fylla i är aktivitetstyp, namn, aktivitetens datum samt aktivitetens starttid. Ska aktiviteten närvaroregistreras så kommer man även behöva ange en plats och en sluttid för att kunna spara närvaron på aktiviteten. Per automatik är det valt att aktiviteterna ska närvaroregistrerar, ska aktiviteten inte närvaroregistreras så bockar man ur den rutan. 7. Om aktiviteten ska upprepas så klickar man på "Redigera" under "Upprepning".

8. Välj sedan hur ofta upprepningen ska ske och när upprepningen ska upphöra. Du kommer kunna se vilka upprepningstillfällen som inställningarna kommer ge. För att lägga till upprepningarna klickar man på "Välj".


9. Under fliken "Samling" kan man ange en samlingsplats och en samlingstid.  


10. Under fliken "Deltagare" kan man lägga till och ta bort deltagare och ledare. Om man använder sig av förvalda inställningar för grupper och ledare i kalendern så kommer gruppmedlemmarna och ledarna redan finnas med under denna flik. 


11. Vill man lägga till en deltagare så söker man fram personen/personerna i fältet "Person" och klickar därefter på "Lägg till". Man kan även lägga till alla medlemmar i en grupp, då söker man fram gruppen/grupperna i fältet "Grupp" och klickar därefter på "Lägg till". Finns inte personen med i medlemsregistret sedan tidigare så kan man skapa personen och lägga till den direkt i aktiviteten genom att klicka på "Skapa ny person".


12. Vill man ta bort en deltagare så klickar man på papperskorgen till höger om personens namn.


13. Vill man markera eller avmarkera en deltagare som ledare så gör man det genom att bocka i eller ur rutan för fältet "Ledare".

14. Är en deltagare funktionsnedsatt så markerar man det genom att bocka i rutan "FN".


15. När man gjort sina val så klickar man på "Spara", aktiviteten och eventuella upprepningar kommer nu läggas till i kalendern.