1. Klicka på hänglåset upp till höger på sidan. 

2. Fyll i ditt användarnamn och lösenord. 

3. Klicka därefter på "Logga in i IdrottOnline".
 

Ditt användarnamn är antingen ditt IdrottsID eller ditt personnummer.
Ditt IdrottsID består av bokstäverna IID följt av en unik sifferkombination på 8 siffror. Ett exempel på IdrottsID är: IID12345678

Dessa format på personnummer är godkända som användarnamn:
ÅÅMMDD-XXXX
ÅÅMMDDXXXX
ÅÅÅÅMMDD-XXXX
ÅÅÅÅMMDDXXXX