Att betala med Varukorgen betyder att personen får avgiften skickad till sin personliga varukorg i IdrottOnline.
Medlemmarna måste ha inloggningsuppgifter i IdrottOnline för att kunna använda Varukorgen som betalningssätt.


1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida genom att klicka på hänglåset uppe till höger på sidan.


Skriv sedan in ert användarnamn och lösenord, samt eventuellt välj vilken organisation ni vill logga in på.


2. Klicka på "Avgifter" i toppmenyn.

3. Klicka på "Avgifter" i vänstermenyn.

4. Klicka på "Skapa avgift".


5. Fyll i uppgifterna. När ni skapar avgifter ska ni skapa generella avgifter, dvs. döp de INTE till en specifik period då detta skrivs in i ett senare skede.

6. När du skapar avgiften, välj "Varukorgen" under "Hantering av avgifter". 

7. Välj vilket betalsätt ni vill använda. Man kan välja både direktbetalning och kortbetalning.


Direktbetalning

För medlemmar som är anslutna till internetbanken hos Swedbank, Nordea eller Handelsbanken. När medlemmen väljer att genomföra ett köp skickas denne till sin internetbank där de får logga in på vanligt sätt. Pengarna dras direkt från medlemmens konto i samband med att de godkänner transaktionen.


Bank/Kreditkort

IdrottOnline accepterar VISA och MasterCard. Medlemmen registrerar vid betaltillfället kortnummer, kortets giltighetstid samt kortets CVV2/CVC-kod. Pengarna dras direkt från medlemmens konto i samband med att de godkänner transaktionen. All information rörande transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade, dvs. mycket säkra.


IdrottOnlines samarbetspartner för kort- och direktbetalning är Pay-Ex.


7. Klicka på "Spara avgift".


Om du valt "Inget (manuell tilldelning)" fortsätt läs från steg 8, annars fortsätt på steg 12.


8. Klicka på "Underlag (tilldela) " i vänstermenyn.9. Klicka på "Tilldela avgift".


10. Välj vilka medlemmar som ska tilldelas avgift. Välj sedan vilken avgift som du vill använda. 

11. Klicka därefter på "Tilldela".


12. Klicka på "Betalstatus" i vänstermenyn. 

13. Klicka på "Ny betalning".


14. Välj för vilka medlemmar avgiften gäller i fältet "Medlemmar". Välj sedan vilken avgift som ska aktiveras i fältet "Avgifter".
15. Fyll i de övriga fälten "Status", "Förfallodatum" och "Benämning".  Exempel på benämning för avgiften är vilket år eller termin det gäller. 

16. Klicka på "Nästa" när alla fält är i fyllda.


Status kommer per automatik vara inställd på "Utskickad". Detta betyder att ett betalutskick kommer skapas och skickas ut till mottagarna för betalning. Om det är så att ni redan fått pengar kontant eller på ert konto, välj att klicka i "Betald". Då kommer inget utskick ske.


17. I nästa steg ser du en sammanfattning över vem som kommer få vilken avgift. Om du vill göra ett e-postutskick, klicka i rutan "Skicka e-post". 

18. Klicka sedan på "Nästa" och en ny betalning skapas.

19. Klicka sedan på "Slutför". 


Vid stora utskick, det vill säga, när många avgifter skickas till många mottagare, kan utskicket ta lång tid, upp till ett par minuter. Detta genereras i bakgrunden och du kommer kunna se en bekräftelse på startsidan samt alla utskick under betalstatus så fort ditt utskick är klart.


20. När utskicket skett kommer mottagarna kunna se sina avgifter i sin varukorg när de loggat in på IdrottOnline.

21. Klicka på varukorgen till vänster om personens namn.
22. Klicka på "Gå till betalning".

23. Betala avgiften enligt anvisningarna. 

24. När medlemmen betalat sin avgift via varukorgen kommer det automatiskt markeras i avgiftshanteringen att avgiften är betald. Ingen manuell markering måste göras av föreningen.


Inbetalning från Pay-Ex sker normalt inom 6-12 dagar till det Bank- eller Plusgirot som föreningen angivit. Ett mejl skickas då i första hand till kassören och i andra hand till ordföranden när en utbetalning har gjorts från PayEx till föreningen.