Det är endast IdrottOnline-supporten som kan lägga till och ta bort en huvudadministratör.

Önskar ni byta, lägga till eller ta bort en huvudadministratör ta kontakt med supporten, se till att ha personen/personernas personnummer, namn och e-postadress tillhanda. Man kan ha flera huvudadministratör.

Observera att IdrottOnline-supporten behöver få ett styrelseprotokoll skickat in där ändringarna står med eller att ändringarna styrks av en styrelsemedlem.