IdrottOnline erbjuder tillsammans med andra aktörer en möjlighet till integration. För att aktivera integrationen på er IdrottOnline-sida så gå in i administrationsmodulen genom att klicka på ”Administration” i toppmenyn. I vänstermenyn klickar man sedan på ”Integration”.

Under ”Extern applikation” kan man sedan aktivera/inaktivera de externa applikationerna som är kopplade till IdrottOnline. För att aktivera en integration mot en extern applikation så klicka på den gröna knappen ”Aktivera” till höger om den externa applikationen dom det gäller.
Vill man inaktivera en integration så klickar man på den röda knappen ”Inaktivera” till höger om den externa applikationen som det gäller.

blob1478520958868.png

När en aktivering av integrationen är gjord i IdrottOnline så behöver aktivering även ske hos den externa aktören som tillhandahåller applikationen. För mer information om hur man går tillväga för att aktivera integrationen hos externa applikationer så hänvisar vi er till respektive extern aktör.

 

Det är även under fliken ”Integration” som föreningen kan se sina senaste importer. För att få mer information om en import så klickar man på statuslänken för den importen.
Man kan filtrera sin sökning av importer genom att välja vilken applikation som ska visas, vilken status importen har samt ett datumintervall.

blob1478520972545.png


För att kunna aktivera och administrera integrationerna så behöver man ha någon av följande roller: Förbundsadministratör, Klubbadministratör, Ordförande, Kassör, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.
Man kan också få åtkomst genom att ha behörigheten ”Administrera integration”.