För att skapa en nyhetslista, gå in i redigerarläget och i navigeringsfönstret så klickar ni på menyknappen till höger om sidnamnet och väljer ”Ny sida”. Sedan väljer ni vilken typ av sida ni vill skapa, i detta fall väljer ni då att skapa en nyhetslista och döper denna.


 

Glöm inte att publicera när du är klar så nyhetslistan sparas men också publiceras på hemsidan.