För att redigera en nyhet, gå in i redigerarläget och i navigeringsfönstret så markerar ni nyheten och klickar sedan på ”Alla egenskaper”. Har kan man nu ändra i texten, inställningar och schemaläggning etc.


Glöm inte att publicera när du är klar så ändringarna sparas men också publiceras på hemsidan.