För att skapa en nyhet, gå in i redigerarläget och i navigeringsfönstret markerar ni nyhetslistan. Ni klickar på menyknappen till höger om sidnamnet och väljer ”Ny sida”. Därefter väljer ni att skapa en nyhet. Nästa steg är att skriva nyheten. Man behöver ange ett namn, en ingress och sedan fylla på med brödtext. Härifrån kan man även ordna med vissa inställningar så som t.ex. schemaläggning. 

 

Glöm inte att publicera när du är klar så nyheten sparas men också publiceras på hemsidan.