För att ändra antal nyheter i boxen, gå in i redigerarläget och i navigeringsfönstret så markerar ni nyhetslistan. Klicka sedan på ”Alla egenskaper” och därefter ”Boxinställningar”. Där kan ni sedan ändra hur många nyheter ni vill visa i boxen på startsidan genom att ändra i rullistan vid ”Antal nyheter i box”. Man kan välja att visa mellan 1-15 nyheter i boxen på startsidan.


Glöm inte att publicera när du är klar så ändringarna sparas men också publiceras på hemsidan.