För att kunna skapa en arbetsrumslista så markerar du i navigeringsfönstret där den nya sidan ska ligga. Klicka på menyknappen till höger om sidnamnet och sedan på ”Ny sida”.  

 

Klicka på boxen ”Arbetsrumslista” och namnge arbetsrumslistan.