För att kunna skapa arbetsrum måste först en arbetsrumslista skapas. Det är endast under denna lista som arbetsrum kan skapas.

Markera arbetsrumslistan i navigeringsfönstret och klicka på menyknappen till höger om sidnamnet och sedan på ”Ny sida”. 


I rullistan väljer du sedan vilket typ av arbetsrum du önskar skapa. Namnge därefter arbetsrummet och klicka på ”Skapa.

De olika arbetsrumstyperna som finns är lagsida, gruppsida, personlig sida och sida för ett arrangemang.

Lagsida:
Skapa en sida för ett eller flera lag. Vill man samla två lag under en sida går det också bra. Lagsidor innehåller följande typer av sidor från start:

 • Nyhetslista
 • Kalender
 • Serier och resultat (endast om ert SF valt att administrera serier och resultat via det system som Svensk Idrott tillhandahåller).
 • Bilder
 • Dokument
 • Gästbok
 • Truppen

Gruppsida:
Skapa en sida för en grupp i föreningen, t.ex. kan en dansgrupp eller varför inte låta styrelsen i föreningen få en egen sida. Gruppsidor innehåller följande typer av sidor från start:

 • Nyhetslista
 • Kalender
 • Bilder
 • Dokument
 • Gästbok
 • Medlemslista

Personlig sida:
Skapa en personlig sida för en aktiv som ni vill lyfta fram i föreningen. Personliga sidor innehåller följande typer av sidor från start:

 • Nyhetslista
 • Kalender
 • Bilder
 • Dokument
 • Gästbok
 • Personliga kontaktuppgifter

Sid för ett arrangemang:
Skapa en sida för ett speciellt arrangemang ni ska ha i er förening. Det kan vara för en tävling, turnering eller en cup av något slag. Arrangemangssidor innehåller följande typer av sidor från start:

 • Nyhetslista
 • Kalender
 • Bilder
 • Dokument
 • Gästbok