Personlicenser

Omregistrering (om personen har haft licens via IdrottOnline tidigare)

Gå in i licensmodulen genom att klicka på ”Licenser” i toppmenyn.
Klicka sedan på ”Personlicenser”.
Du behöver stå under ”Licenser”, för att göra detta så klickar du i det alternativet högst upp på sidan.

WHNqXN_4DXt0r6VldEYcR8_YuRr8BXEy6w.png

  
Välj en licens och klicka på ”Sök”.

sTLDtjz6lw1kt5vr3eXN6CSQI98ai1K2Ug.png

 

Då kommer alla föreningens medlemmar som är kopplade till denna licens fram längre ner på sidan. Bocka i rutan för de personer vars licens du önskar kopiera (omregistrera) och klicka därefter på ”Kopiera”. Observera att man endast kan kopiera godkända licenser.

x4xOIm4HRYgdPr2Y-qOFJP7pjcXw-AvS5A.png


När man markerat personerna vars licens man vill omregistrera och klickat på ”Kopiera” kommer ett pop-up fönster upp där man ser namn, förening, licenstyp och giltighetstid. Läs igenom så det ser rätt ut och bocka därefter i rutan ”Godkänn villkoren”. Önskar man att få resultat av ansökan skickat till en e-postadress så bockar man även i den rutan och fyller i till vilken e-postadress det ska skickas till. Klicka därefter på ”Ok”.

W2D9u4WON7pQhONV8bE4BaJyykE9iUZ0ZQ.png 

 

Nyregistrering (om personen aldrig haft licens via IdrottOnline)

Gå in i licensmodulen genom att klicka på ”Licenser” i toppmenyn.
Klicka sedan på ”Personlicenser”.
Du behöver stå under ”Personer”, för att göra detta så klickar du i det alternativet högst upp på sidan.

LPv0z9jHmva2ju4z_OvVOmaNrsUAFaVg8g.png


Markera sedan vilken/vilka licens/er du vill söka (observera att det kan finnas flera sidor med olika licenser), klicka sedan på ”Sök”. Då kommer alla föreningens medlemmar upp (kan vara fler sidor).
Man kan filtrera fram enskilda personer som du vill söka licens/er för genom att fylla i uppgifter, till exempel namn.

GDUTNLhCsRc-_n6wTqp7AoVx4vTfnh8lvA.png


Markera per person vilken licens som ni vill söka genom att bocka i rutan och klicka därefter på ”Ansök” nere i vänstra hörnet. Man kan markera flera licenser på samma person genom att bocka i rutorna för dessa och klicka därefter på ”Ansök”.

gNr3nrkwT0VTNvOyexqhaf_x1vYQ6YsvyQ.png


Om du vill ha resultatet av ansökan skickad via e-post skriver du i detta steg in e-postadressen som ni vill få resultatet skickat till. Villkoren måste alltid godkännas. Klicka sedan på ”Ok”.

1CTnViXBmg4gDH7aK9GPQGVHLd2dnjcJ0g.png

 

Laglicenser
Omregistrering (om laget har haft licens via IdrottOnline tidigare)


Gå in i licensmodulen genom att klicka på ”Licenser” i toppmenyn.
Klicka sedan på ”Laglicenser”.
Du behöver stå under ”Licenser”, för att göra detta så klickar du i det alternativet högst upp på sidan.

2qwonERPL8pHRrlp7mTWM3QhYSRxralMWQ.png


Välj en licens och klicka på ”Sök”.

Då kommer alla föreningens lag som är kopplade till denna licens fram längre ner på sidan. Bocka i rutan för de lag vars licens du önskar kopiera (omregistrera) och klicka därefter på ”Kopiera”. Observera att man endast kan kopiera godkända licenser.

OOMPqYFXP8pCd-HOLMo04uY8BGDRIiiPyw.png


När man markerat lagen vars licens man vill omregistrera och klickat på ”Kopiera” kommer ett pop-up fönster upp där man ser namn, förening, licenstyp och giltighetstid. Läs igenom så det ser rätt ut och bocka därefter i rutan ”Godkänn villkoren”. Önskar man att få resultat av ansökan skickat till en e-postadress så bockar man även i den rutan och fyller i till vilken e-postadress det ska skickas till. Klicka därefter på ”Ok”.

 

Nyregistrering (om laget aldrig haft licens via IdrottOnline)

Gå in i licensmodulen genom att klicka på ”Licenser” i toppmenyn.
Klicka sedan på ”Laglicenser”.
Du behöver stå under ”Lag”, för att göra detta så klickar du i det alternativet högst upp på sidan.

PK9O-kys4Tdv6iMAZDjFci43b5g9iJwqFQ.png


Markera sedan vilken/vilka licens/er du vill söka (observera att det kan finnas flera sidor med olika licenser), klicka sedan på ”Sök”. Då kommer alla föreningens lag upp (kan vara fler sidor).
Man kan filtrera fram enskilda lag som du vill söka licens/er för genom att fylla i uppgifter, till exempel lagnamn.

LWdZNDh1MnfxumDjky3mR3lRKieFXWlSDw.png


Markera per lag vilken licens som ni vill söka genom att bocka i rutan och klicka därefter på ”Ansök” nere i vänstra hörnet. Man kan markera flera licenser på samma lag genom att bocka i rutorna för dessa och klicka därefter på ”Ansök”.

Ett pop-up fönster kommer fram där man kan se för- och efternamn samt födelsedatum på lagmedlemmarna. Om du vill ha resultatet av ansökan skickad via e-post skriver du i detta steg in e-postadressen som ni vill få resultatet skickat till. Villkoren måste alltid godkännas. Klicka sedan på ”Ok”.

ME_QE-uE-DG7DFRsPdqmaxH6gMJTZ3LTbg.png 

 

Licensstatus

För att kunna se status på ansökta licenser, gå in i licensmodulen genom att klicka på ”Licenser” i toppmenyn.  På startsidan i licensmodulen får man en översikt kring licenser och statusen kring dessa. Genom att klicka på pilen framför licensstatusen så får man mer information så som namn, födelsedatum, idrott, licenstyp, datum, betalningsstatus eller orsak till att licensen blivit avslagen.

Cyy-KC-rEiAV08xmS2RCyED3-0LDKOlukw.png


Licensstatus kan även ses under ”Personlicenser” eller ”Laglicenser”, välj då att markera ”Licenser” och skrolla sedan längre ner på sidan till ”Status” och välja antingen ”Alla”, ”Ansökt”, ”Avslagit” eller ”Godkänt”. Klicka därefter på ”Sök”.

Qe0gFM63XTGmNjxdaAPbRlzw2Y4sk7q8Dw.png


För muspekaren över symbolen som föreställer en hand under ”Licens” för att se kommentarer som till exempel orsak till avslag.


Licensrapporter

Under ”Rapporter” i vänstermenyn i licensmodulen kan även olika typer av listor och rapporter laddas hem. Man kan filtrera på datumperiod, ålder och godkända/inaktiva/utgångna licenser.
Har man gjort ändringar i filtreringen så behöver man klicka på ”Hämta rapport” för att rapporten ska laddas om. För att ladda hem rapporten till Excel klicka på ”Till Excel”.

vBW2lBKRhP0KB4RGyoViy6XQ0iomCc56Hw.png


Man kan även få fram Excelrapporter genom ”Personlicenser” eller ”Laglicenser”. Då filtrerar man sin sökning och klickar därefter på ”Sök”. Längre ner på sidan kommer så sökresultatet upp. Markera de personer som ni önskar få med i exportlistan genom att bocka i rutan till vänster om personens namn. Därefter klickar man på ”Exportera till Excel”. Där kommer man kunna välja om man vill få med samtliga kolumner eller om man välja kolumner. Vill man välja kolumner så prickar man i det alternativet och bockar därefter i eller ur alternativ i listan som kommer upp. När man är klar med sitt val så klickar man på ”Ok”. Excelfilen kommer nu laddas ner.

RBHI2KBchTDzNnzj9Mb-dUh9sf_oNU6Iaw.png


Tänk på att man måste ha Excel installerat på enheten för att kunna ladda ner rapporter!