För att skapa en kalender, gå in i aktivitetsmodulen genom att klicka på "Aktivitet" i toppmenyn och klicka därefter på ”Kalendrar” i vänstermenyn. Klicka på knappen ”Lägg till kalender” och fyll därefter i information så som namn, beskrivning och idrott. Här kan man även förhandskoppla t.ex. en grupp till kalendern. När man är klar med grundinställningarna så klickar man på ”Spara”.
Tips! Det är smidigt att använda sig av förvalsinställningar för aktiviteterna i kalendern, både aktivitetstyp och grupper. Det gör att när du skapar aktiviteter kommer det vara mindre steg att fylla i per aktivitet.