För att skapa en ny aktivitet, gå in i aktivitetsmodulen genom att klicka på "Aktivitet" i toppmenyn. Klicka därefter på ”Kalendrar” i vänstermenyn. Välj den kalender som aktiviteten ska ligga i och sedan klickar du på ”Ny aktivitet”. 

När du skapar en aktivitet finns fält som är obligatoriska att fylla i. Du måste välja aktivitetstyp (Träning, Läger, Match/Tävling/Cup, Möte osv), namnge aktiviteten, och sätta ett datum och starttid/sluttid. Om aktiviteten ska närvaroregistreras ska detta vara ikryssat.


Om aktiviteten ska upprepas klickar du på ”Redigera” på Upprepning. Därefter väljer du hur ofta upprepningen ska ske och när upprepningen ska sluta. I mitten av sidan kommer det visas vilka upprepningstillfällen dina inställningar kommer ge. Klicka sedan på ”Välj”.

 

Du kan även välja att fylla i samlingsplats, kontaktinformation och deltagare till aktiviteten om så önskas. Deltagarna kan man lägga till en medlem i taget eller bara lägga till en specifik grupp. Glöm inte att kryssa i vem som ska vara aktivitetsledare.


Om Kalendern har en förvald grupp kommer den automatiskt vara förvald då man skapar en aktivitet. 
Glöm inte att klicka på ”Spara”, när du gör detta så läggs aktiviteten till i kalendern.