För att redigera/ta bort en kalender, gå in i aktivitetsmodulen genom att klicka på "Aktivitet" i toppmenyn. Klicka därefter på ”Kalendrar” i vänstermenyn. Klicka på den kalendern som du ska rediga eller ta bort och sedan på knappen ”Inställningar”.


Där kan ni ändra grundinställningar, efter ändringarna är gjorda så klickar man på ”Spara” så uppdateras ändringarna. Önskar man ta bort kalendern så klickar man på den röda knappen ”Ta bort”.