För att importera aktiviteter, gå in i aktivitetsmodulen genom att klicka på "Aktivitet" i toppmenyn. Klicka därefter på ”Kalendrar” i vänstermenyn. Välj den kalender som du önskar importera aktiviteterna till. Där klickar du på ”Importera aktiviteter” och väljer sedan ”Hantera löpande import” eller ”Importera enstaka aktiviteter”.
Väljer man ”Hantera löpande import” så kommer eventuella ändringar i tävlingssystemet, t.ex. datum, tid eller plats, även synas i er IdrottOnline-kalender. Väljer ni däremot ”Importera enstaka aktiviteter” så kommer ändringarna inte uppdateras utan aktiviteten kommer visas i kalender som den var när ni importerade aktiviteten.