För att skicka in föreningsrapporten, gå in i administrationsmodulen genom att klicka på "Administration" i toppmenyn. Klicka därefter på ”Årsrapporter” i vänstermenyn. Där finns sedan en knapp som heter ”Skapa föreningsrapport”, klickar där för att skicka in din föreningsrapport till ditt specifika förbund.

Du måste stå under rätt sektion så att föreningsrapporten skickas in till rätt förbund. Du ser vilken sektion du står under och ändrar även högst upp på sidan.

För att byta sektion/förbund klicka på ”Ändra” välj ett nytt alternativ i rullistan och klicka därefter på ”Byt”.

Om du får upp ett förbudstecken när du tycker på ”Skapa föreningsrapport” betyder det att du inte har valt vilken idrott som rapporten ska handla om alternativt så har förbundet inte skapat någon period för rapportering och därför kan inte föreningsrapporten skapas.


Se till att rapporten stämmer. Om inte rapporten stämmer kan du avbryta och uppdatera ditt medlemsregister under "Administration" – "Personer".

Om rapporten stämmer trycker du bara på ”Skicka till SF” så skickas rapporten automatiskt vidare till ditt förbund.

Längst ner på sidan så hittar ni tidigare inskickade föreningsrapporter.